Ухаалаг  жин

                                        Танилцуулга      |    Техникийн үзүүлэлт 

Дэлгэц:  14.75mm нимгэн хэмжээтэй | Далд LED дэлгэцтэй
Боломж :

Өөрийн гар утсаараа АПП-р дамжуулан тогтмол хянана

16 хүртэлх хүнийг тус бүрээр нь ялгаж мэдээллийн түүхийг харуулна 

Биеийн масштабын 10 төрлийн нарийн мэдээллийг харуулна  

Үнэ: 120.000₮

ХУДАЛДАН АВАХ

ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛ