УХААЛАГ БУДАА АГШААГЧ

                                         Танилцуулга      |    Техникийн үзүүлэлт 

Багтаамж: 3л багтаамж
Боломж:

Ухаалаг систем 

IH даралтын систем 

Хоол боловсруулах 2000 төрлийн горимтой.

Үнэ: 240.000₮

ХУДАЛДАН АВАХ

ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛ