card

 

 

 

Mi iHealth thermometer

                     Танилцуулга      |    Техникийн үзүүлэлт 

Хэмжих байрлал: Дух
Хэмжих зай: 3 см ба түүнээс бага
Батерей: 2 x DC 1.5 V AAA батерей
Хэмжих нарийвчлал: + / - 0.2 градус (35 - 42 градус)
Нарийвчлалын харьцаа: 0.1 градус
Клиникийн давталт : +/ - 0.3 хэм.C
Ашиглалтын орчин : 16 - 35 градус
Үнэ: 149.000₮

ХУДАЛДАН АВАХ

ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛ