card

 

 

 

 

 

             Mi Composition Scale 2

                                        Танилцуулга      |    Техникийн үзүүлэлт 

Дэлгэц:  14.75mm нимгэн хэмжээтэй | Далд LED дэлгэцтэй
Боломж :

Өөрийн гар утсаараа АПП-р дамжуулан тогтмол хянана

16 хүртэлх хүнийг тус бүрээр нь ялгаж мэдээллийн түүхийг харуулна 

Биеийн масштабын 10 төрлийн нарийн мэдээллийг харуулна 

-Булчингийн масс -Ясны масс -Дотор өөхлөлт -Өөхний хэмжээ -Бодисийн солилцоо -Биеийн ус -Биеийн жин -Булчингийн жин -БИЕИЙН ЕРӨНХИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Үнэ: 120.000₮

ХУДАЛДАН АВАХ

ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛ