card

 

 

Mi CAR PURIFIER

Танилцуулга      |    Техникийн үзүүлэлт 

Хүчин чадал: 

Цагт 60м2 талбайг цэвэршүүлнэ.

Гаргах чимээ: Silent mode дээр 42dB
Smart Удирдлага: Miija APP
Цэвэршүүлэх давтамж: Цагт 20 удаа цэвэршүүлнэ.
Үнэ: 250.000₮

ХУДАЛДАН АВАХ

ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛ