card

 

 

                                                                                                              70mai Tyre safety monitor lite T02

                                                                                                                                                                                                       Танилцуулга      |    Техникийн үзүүлэлт 

IP67 ус тоосны хамгаалалт
Дэлгэцтэй бүх дугуйн хийг харуулна.
Нарны цэнэг хураагчтай
Аппликейшн заагчтай
Үнэ: 189.000₮

 

 

ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛ