card

2.7К Vision 30FPS
2 инч дэлгэцтэй
130o f1.8 өргөн өнцгийн камер
Хөдөлгөөн мэдэрнэ
Өдрийн бичлэгний өнгө засалт
манантай үед тод дүрс буулгана
Шөнийн дурантай
GPS нэмэлт авна
Үнэ: 269.000₮

 

 

ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛ