card

 

 

                                                                                                              70mai Air Compressor Lite TP03

                                                                                                                                                                                                       Танилцуулга      |    Техникийн үзүүлэлт 

Зөөврийн дугуй хийлэгч
Хүчдэл:  12V
Хийлэлт: 25 L/min
Үнэ: 99.000₮

 

 

ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛ