card

Захиалга хэрхэн өгөх вэ?

 • 7777-7277 утсанд холбогдон захиалгаа өгнө.
 • Дансаар төлбөр хийгдсэний дараа захиалга баталгаажина. Хэрэв 100,000₮-с доош үнийн дүнтэй болон яаралтай хүргэлтээр нэмэлт төлбөр төлж байгаа бол хүргэлтийн хөлсийг барааны үнэтэй хамт төлнө.
 • Захиалгыг тухайн өдрийн 16 цаг хүртэл авах ба дараа өдөр хүргэгдэнэ.
 • Бараа хүргэлттэй холбоотой мэдээллийг 7000-1000 дугаараас холбогдож авах боломжтой.

 

Захиалгын журам

 • Захиалга баталгаажсаны дараа хүргэлтийн процесс эхлэнэ.
 • Захиалга баталгаажсаны дараагаар цуцлах боломжгүй
 • 100,000₮- с дээш нийт дүнтэй худалдан авалтанд  ( KGB TEGBE–ээр дамжуулан) үнэгүй хүргэлт
 • 100,000₮- с доош нийт дүнтэй худалдан авалтанд стандарт хүргэлтийн  ( KGB TEGBE–ээр дамжуулан) 5000₮ хийгдэнэ. 
 • 24 цагийн дотор шуурхай хүргэлт үнийн дүнгээс үл хамаарaн 10,000 ₮ 
 • Урамшуулалтай бараа хүргэлтээр авч байгаа тохиолдолд хүргэлтийн үнийг хэрэглэгч төлнө.
 • Худалдан авсан барааг буцаах боломжгүй ( Бүтээгдэхүүн үйлдвэрийн дефекттэй тохиолдолд Шаоми Монголиа буцаан олголт хийнэ. Ажлын гурван өдөрт багтаан буцаан олголт хийгдэнэ. )